Startuj z Asseco WAPRO

    Zalety programów Asseco WAPRO

    Zgodne z przepisami

    System Asseco WAPRO jest na bieżąco aktualizowany i zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

    Efektywniejsza sprzedaż

    System umożliwia szybkie i wygodne prowadzenie sprzedaży i fakturowania oraz obsługę transakcji handlowych zarówno w walucie krajowej jak i w walutach obcych.

    Większe zyski

    Automatyzacja pracy w dziale handlowym pozwala pracownikom skupić się na prowadzeniu sprzedaży, pozyskiwaniu nowych klientów i ich wygodnej obsłudze.

    Eliminacja błędów

    Automatyzacja prac i wbudowane mechanizmy kontrolne aplikacji znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędów zarówno w ewidencji magazynu jak i w sferze handlowej.

    Sprawniejsza wymiana danych

    Współpraca aplikacji sprzedażowych  z finansowo-księgowymi i analitycznymi ułatwia kontrolę i zarządzanie firmą, a wielofirmowość usprawnia zarządzanie nawet rozbudowaną siecią sprzedaży.

    Łatwiejszy rozwój

    Programy Asseco WAPRO umożliwiaja łatwy rozwój firmy pozwalając na prostą rozbudowę o nowe stanowiska, oferując bardziej rozbudowane warianty, a także umożliwiając łatwe tworzenia nowych funkcjonalności.

    Oni już dokonali aktualizacji

    Nasz firma wytyczyła wysokie i konkretne wymagania stawiane produktowi informatycznegu który ma wspierać i realizować nasze procesy biznesowe. Weryfikując oferowane rozwiązania czołowych producentów wybór stanął na oprogramowani Asseco WAPRO.

    Krzysztof Zimniak Tomy Show

    W naszej opinii oprogramowanie Asseco WAPRO jest nowoczesnym i wydajnym narzędziem pozwalającym na kompleksowe zarzadzanie działaniem firmy

    Prezes zarządu Janusz Jedroch

    Regulamin promocji „Startuj z Asseco WAPRO”


    1. Organizatorem promocji „Startuj z Asseco WAPRO” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
    2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać nowo powstałe firmy w okresie do 12 miesięcy od daty rejestracji, wymagane jest okazanie wpisu do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.
    3. Promocja dotyczy firm, które po raz pierwszy decydują się na zakup oprogramowania Asseco WAPRO.
    4. Rabat obowiązuje tylko na oprogramowanie marki Asseco WAPRO.
    5. Warunkiem uzyskania rabatu 30% jest przedstawienie w momencie zakupu oprogramowania w Dziale Sprzedaży Organizatora lub u jednego z Partnerów lub Dealerów zaświadczenia wymienionego w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
    6. Promocji nie można łączyć z innym.
    7. Licencji zakupionej w ramach promocji nie można przekazać innemu podmiotowi przed upływem 12 miesięcy od daty zakupu.
    8. Promocja trwa od 2 stycznia 2015 roku do odwołania.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
    10. Oferta promocyjna jest dostępna na terenie całego kraju w sieci sprzedaży.
    11. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Asseco WAPRO

    Zamów online lub dowiedz się więcej Masz pytania? Nasi konsultanci chętnie pomogą!
    22 702 89 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

     

    Oferujemy 7 linii produktowych
    dostosowanych do Twoich potrzeb

    Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje